Model pojęciowy: Semantyka

Pierwsza litera w DDD reprezentuje domenę, czyli rzeczywistość danego problemu, tzw universe of discourse. Tę rzeczywistość można zamodelować: powstaje model domeny. Taki model można wyrazić, np. na diagramie. A zatem mamy do czynienia z trzema różnymi rzeczami: domena, model, diagram. W dodatku nie muszą one być w relacji jeden do jeden: jedna domena może mieć wiele modeli, z których każdy może mieć różne diagramy. Przedstawia to rysunek:

To, że diagram modelu ≠ model Ev